Sotin 290 do czyszczenia palników

Sotin 290 jest preparatem gotowym do użycia.

Służy do czyszczenia palników obudowy kotła oraz innych części, np. przewody dyszy, tarcze piętrzące, koła dmuchawy, pokrywy wewnętrzne, elektrody zapłonowe itd.
Dobrze czyści, odtłuszcza i zabezpiecza przed korozją
Preparatem Sotin 290 nie należy czyścić przewodów elektrycznych oraz używać z dala od źródeł ognia.