Osadzanie się kamienia kotłowego.

Calcium scumOsady kamienia w kotłach mogą prowadzić do jego głośnej pracy oraz mniejszej wydajności. 0,1 mm warstwa osadu zmniejsza sprawność kotła o 5 %. Złogi kamienia mogą prowadzić do awarii kotła, a odrywające się kawałki to zaparcia pomp lub blokady zaworów.

Co powoduje tworzenie i osadzanie się kamienia?
Woda zawiera rozpuszczalne wodorowęglany wapnia i magnezu. Pod wpływem temperatury rozpadają się one i zmieniają w węglany. Węglany są nierozpuszczalne i tworzą osad, nazywany kamieniem.
Czynnikiem mającym nadrzędny wpływ na ilość utworzonego kamienia jest twardość wody. Im twardsza, tym więcej kamienia będzie się osadzać.
Nie bez znaczenia jest też odczyn pH. Im wyższe pH, czyli im woda jest bardziej zasadowa, tym większa będzie skłonność do osadzania się kamienia. Kamień wytrąca się pod wpływem podwyższonej temperatury. Im wyższa, tym więcej się go utworzy.

Do likwidowania złogów kamienia kotłowego proponujemy preparat SOTIN 212.

212-odkamieniacz-koncentratPreparat ten występuje w postaci koncentratu. Służy do oczyszczania strony wodnej w kotłach, wymiennikach, podgrzewaczach objętościowych i przepływowych oraz całych instalacji centralnego ogrzewania. Pisaliśmy o nim w artykule „ 212 ODKAMIENIACZ – KONCENTRAT